พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 713  ติดตามผลการเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ติดตามผลการเรียน

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพบนายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวัดผลการศึกษา ครูที่ปรึกษา และครูประจำวิชา เพื่อเข้ารับฟังคำชี้แนะแนวทางในการเรียน ติดตามผลการเรียน การแก้ปัญหาผลการเรียน การประพฤติปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนที่ดี ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2561 เวลา: 20:29:00
อ่าน 69 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:36:39:AM