พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 717  บันทึกการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
บันทึกการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2561 เวลา: 20:39:33
อ่าน 69 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:13:13:AM