พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 718  รองชนะเลิศอันดับ ๒ ตอบปัญหาภาษาไทย ระดับ ม.๑-๓ จังหวัดกำแพงเพชร
รองชนะเลิศอันดับ

วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เด็กหญิงสุภาวดี ห้องบุบผา และ เด็กหญิงโสภิดา สิงห์อุดร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ตามโครงการ "มหกรรมรักษ์ภาษา รักษ์วัฒนธรรม" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง ชั้น ๓ ซึ่งผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-๓ ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัชรวิทยา และ รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2561 เวลา: 20:42:52
อ่าน 63 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:02:46:AM