พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 719  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงร่วมกับเทศบาลตำบลท่ามะเขือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม ๓ ส. ชมรมแอร์โรบิค พ่อค้า ประชาชน ชาวเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นำเทียนจำนำพรรษา จำนวน ๖ ต้น และผ้าป่าถวาย ๕ วัด คือ วัดสันติวนาราม วัดสามัคคีธรรม สำนักสงฆ์ดงประดา วัดบ้านคลองพัฒนาและวัดคล้ายภู่ทอง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2561 เวลา: 20:46:19
อ่าน 55 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:52:14:AM