พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 722  นิเทศหลักสูตรสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2018
นิเทศหลักสูตรสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมการประเมิน

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 นิเทศหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และนิเทศการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการประเมิน PISA 2018


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 04 สิงหาคม 2561 เวลา: 21:18:08
อ่าน 97 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:39:11:AM