พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 739  การรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
การรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา วันที่ 24-27 กันยายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเข้าร่วมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 มีกิจกรรมเดินรณรงค์ ให้ความรู้ ตอบคำถาม และประกวดแฟนซีรีไซเคิล โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นางศศิธร วันคำ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ได้เชิญวิทยากร นายรุ่งโรจน์ คำซาว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลคลองขลุง มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 04 ธันวาคม 2561 เวลา: 02:54:31
อ่าน 108 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:50:44:AM