พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 748  คณะครูนำนักเรียนทำบุญตักบาตรเทโวฯ ณ วัดสันติวนาราม ปี 2561
คณะครูนำนักเรียนทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 - 12.00 น. คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงร่วมนำนักเรียนทำบุญตักบาตรเทโวฯ ณ วัดสันติวนาราม ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม 2561 เวลา: 04:12:49
อ่าน 52 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:45:56:AM