พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 750  คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประชุมเตรียมความพร้อม
คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประชุมเตรียมความพร้อม
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางพิศมัย แก้วเจริญผล ตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศุึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปรึกษาหารือแจ้งข้อราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศุึกษา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงช่วยกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม 2561 เวลา: 04:19:25
อ่าน 53 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:50:28:AM