พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 757  ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระฯภาษาไทย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30-17.00 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศุึกษาเพื่อแจ้งนโยบายการบริหารงาน ปรึกษาหารือข้อราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศุึกษา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 08 ธันวาคม 2561 เวลา: 04:54:55
อ่าน 173 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:42:18:AM