พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 760  คณะครู-นักเรียนร่วมทำกระทงกับชุมชนบ้านท่ามะเขือ
คณะครู-นักเรียนร่วมทำกระทงกับชุมชนบ้านท่ามะเขือ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมทำกระทงสายกับชุมชนบ้านท่ามะเขือ ณ ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทยให้สืบทอดต่อไป

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 08 ธันวาคม 2561 เวลา: 05:04:58
อ่าน 64 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:08:13:AM