พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 761  ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี ๒๕๖๑
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๒๐ น. นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมงานแห่กระทงเทศบาลตำบลท่ามะเขือร่วมกับชุมชน ๖ ชุมชน ณ ตลาดท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 08 ธันวาคม 2561 เวลา: 05:07:16
อ่าน 57 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:59:03:AM