พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 764  นักเรียนสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๑
นักเรียนสอบธรรมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบธรรมสนามหลวง โดยสนามสอบสำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้กำหนดการสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม สอบวิชาธรรม สอบวิชาพุทธ และสอบวิชาวินัย ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 08 ธันวาคม 2561 เวลา: 05:16:09
อ่าน 234 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:35:49:AM