พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 766  รพสต. ท่ามะเขือ ให้ความรู้เรื่องวันเอดส์โลก (World AIDS Day)
รพสต.
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขือให้ความรู้เรื่องวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ตอบคำถาม มอบรางวัลให้กับนักเรียน

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 10 ธันวาคม 2561 เวลา: 02:18:06
อ่าน 227 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:24:40:PM