พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 880  สอบกลางปี-ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สอบกลางปี-ปลายภาคเรียนที่
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ฝ่ายวัดผลการศึกษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงได้ดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบกลางปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 13 ตุลาคม 2562 เวลา: 17:38:32
อ่าน 61 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:36:21:AM