พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 881  การแข่งขันกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 15
การแข่งขันกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ฯ
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงทุกระดับชั้นเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องด้วยกลุ่มโรงเรียนวชิรธรรมดำเนินการแข่งขันกิจกรรมงานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ต่อไป ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 13 ตุลาคม 2562 เวลา: 17:40:04
อ่าน 79 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:21:30:AM