พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 882  ประชุมคณะครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะครูและบุคลากรฯ
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2562 ก่อนปิดภาคเรียน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 13 ตุลาคม 2562 เวลา: 17:44:00
อ่าน 49 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 11:06:43:AM