พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 895  ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3
ชนะเลิศเหรียญทอง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เด็กหญิงศิริพร กลัดทรัพย์ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนครั้งที่ 15 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 คุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูฤทธิชัย พลมั่น และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คุณครูฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม 2562 เวลา: 12:58:55
อ่าน 60 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:37:01:PM