พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 896  นักเรียนสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๒
นักเรียนสอบธรรมศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบธรรมสนามหลวง โดยสนามสอบสำนักเรียนคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้กำหนดการสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม สอบวิชาธรรม สอบวิชาพุทธ และสอบวิชาวินัย ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม 2562 เวลา: 13:00:28
อ่าน 39 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:03:44:AM