พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 903  รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เด็กหญิงศิริพร กลัดทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูฤทธิชัย พลมั่น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล ) อ.ศรีนคร


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 02 มกราคม 2563 เวลา: 22:29:37
อ่าน 65 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:45:17:AM