Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   ข้อความออนไลน์
ข้อความทั้งหมด   
 

   เผยแพร่ผลงานครู
More..


::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::
< กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >

 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ต้อนรับ ... (อ่าน 3256 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ต้อนรับ ...
   
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554  เวลา 11.30 คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการสถ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 14 พ.ย. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะครูร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์งาน... (อ่าน 558 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 15 รูป ฮิต

คณะครูร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์งาน...
   
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 18.00-22.00 น. คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ผู้มีเ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 22 ก.ย. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราช... (อ่าน 592 ครั้ง) ฮิต

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราช...
   
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554   ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 02 ก.ค. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเชิญชวนใ... (อ่าน 558 ครั้ง) ฮิต

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเชิญชวนใ...
   
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 18 มิ.ย. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผอ.สพป.กพ.เขต 2 พบเพื่อนครูกลุ... (อ่าน 648 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต

ผอ.สพป.กพ.เขต 2 พบเพื่อนครูกลุ...
   
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 16.30 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงา...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 18 มิ.ย. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะครูฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา รั... (อ่าน 629 ครั้ง) ฮิต

คณะครูฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา รั...
   
วันที่ 24 ธันวาคม 2553  เวลา 12.00-15.00 น. ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลอง...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 15 ม.ค. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงรับการปร... (อ่าน 642 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงรับการปร...
   
เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงรับการประเมินจากสำนั...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 12 ม.ค. 2554
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อยุติความ... (อ่าน 606 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 10 รูป ฮิต

กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อยุติความ...
   
เมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 9.00- 11.00 น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขล...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 04 ก.ย. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯและค... (อ่าน 650 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป ฮิต

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯและค...
   
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย<...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 24 ก.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะ นิเทศ สพท.กำแพงเพชร เขต 2 ... (อ่าน 1074 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป ฮิต

คณะ นิเทศ สพท.กำแพงเพชร เขต 2 ...
   
วันที่ 21 กรกฎาคม 2553  เวลา 13.30 น. คณะนิเทศ สพท.กำแพงเพชร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโร...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 23 ก.ค. 2553
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

หน้าที่ จาก 5
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.84 วินาที