Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..


::: โครงการ/กิจกรรม :::
< กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมั... (อ่าน 404 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 2 รูป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมั...
   
วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 9.00-11.30 น. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดประชุมผู้ปกครองระดับช...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 23 พ.ค. 2551
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอน... (อ่าน 406 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 2 รูป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอน...
   
วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 9.00-11.00 น. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดประชุมผู้ปกครองระดับช...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 22 พ.ค. 2551
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการ... (อ่าน 459 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 2 รูป

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการ...
   
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 ผอ. สนั่น มั่นเกษวิทย์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จั...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 29 มี.ค. 2551
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษ Engli... (อ่าน 510 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 2 รูป ฮิต

โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษ Engli...
   
ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จัดกิจกรรม ...
โดย : ครูสายพิน เมื่อ 21 มี.ค. 2551
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 โครงการคุณธรรมนำความรู้ 11 ก.พ.... (อ่าน 687 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 3 รูป ฮิต

โครงการคุณธรรมนำความรู้ 11 ก.พ....
   
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดโครงการคุณธรรมนำความรู้ ในความรับผิดชอบของครูจำเนียร อัคพิน...
โดย : ครูจำเนียร เมื่อ 13 มี.ค. 2551
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษ... (อ่าน 552 ครั้ง) ฮิต

การสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษ...
   
วันที่ 4 มีนาคม 2551 สพท.กพ.เขต2 จัดดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 04 มี.ค. 2551
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ม. 1 เข้าค่ายยุวพุทธ ณ วัดหนองป... (อ่าน 673 ครั้ง) ฮิต

ม. 1 เข้าค่ายยุวพุทธ ณ วัดหนองป...
   
คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง นำโดย ครูมารินทร์ ประชาชน, ครูอรวรรณ์ มัทวรัตน์ ครูจิร...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.พ. 2551
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสอบ NT ระดับ ป.2, ป.5 และ ม.... (อ่าน 3214 ครั้ง) ฮิต

การสอบ NT ระดับ ป.2, ป.5 และ ม....
   
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 สพท.กพ.เขต2 จัดดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐา...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 19 ก.พ. 2551
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การสอบ NT ระดับ ป.3 และ ม. 3 (อ่าน 534 ครั้ง) ฮิต

การสอบ NT ระดับ ป.3 และ ม. 3
   
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 สพท.กพ.เขต2 จัดดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐา...
โดย : ครูเนตรทราย เมื่อ 12 ก.พ. 2551
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 449 ครั้ง)

แนะแนวการศึกษาต่อ
   
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โดยคุณครูมารินทร์ ประชาชน ได้ประสานความร...
โดย : ครูมารินทร์ เมื่อ 06 ก.พ. 2551
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

หน้าที่ จาก 77
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.77 วินาที