Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   ข้อความออนไลน์
ข้อความทั้งหมด   
 

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง : ห้องแสดงภาพ

ห้องแสดงภาพ     10 อันดับแรก
86 รูป

ห้องแสดงภาพ >> กิจกรรมที่ผ่านมา


รวมภาพกิจกรรมของ
ครูและนักเรียน

[<<] . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . [>>]

กิจกรรมวันสุนทรภู่'51  

เพิ่มเมื่อ
27-06-2008
ครั้งที่ชม
888

การแสดงละครภาษาอังกฤษ เรื่อง...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x333

วันสุนทรภู่'51  

เพิ่มเมื่อ
27-06-2008
ครั้งที่ชม
847

การประกวดการแต่งกายตัวละคร เรื่องพระอภัยมณี...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x339

พิธีไหว้ครู'51  

เพิ่มเมื่อ
19-06-2008
ครั้งที่ชม
923

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x333

ละครเวทีสัญจร'51  

เพิ่มเมื่อ
17-06-2008
ครั้งที่ชม
923

17 มิ.ย. 51 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x333

เลือกตั้งประธานและสภาฯ'51  

เพิ่มเมื่อ
30-05-2008
ครั้งที่ชม
916

การเลือกตั้ง ประธานและสภานักเรียน...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x333

อบรมพุทธบุตร'51  

เพิ่มเมื่อ
29-05-2008
ครั้งที่ชม
825

ม. 1 อบรมพุทธบุตร 29-30 พฤษภาคม 2551


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x333

ประชุมผู้ปกครองมัธยมฯ  

เพิ่มเมื่อ
23-05-2008
ครั้งที่ชม
924

23 พฤษภาคม 2551...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x333

สงกรานต์'51  

เพิ่มเมื่อ
17-04-2008
ครั้งที่ชม
875

วันสงกรานต์ 17 เม.ย. 2551 คณะครูรดน้ำขอพร...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x375

Cer51.jpg  

เพิ่มเมื่อ
31-03-2008
ครั้งที่ชม
860

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2550...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x500

Eng Camp 2008.jpg  

เพิ่มเมื่อ
21-03-2008
ครั้งที่ชม
848

โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษ English Camp 2008...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x333


[<<] . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . [>>]
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.87 วินาที