โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
 • หน้าแรก  • เข้าระบบ  • ค้นหา  • ประวัติโรงเรียน  • ข้อมูลพื้นฐาน  • ประมวลข่าว  • กระดานข่าว  • E-mail  • ติดต่อเรา  • 

รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

ข้อความออนไลน์
ข้อความทั้งหมด   
 

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์
  บทเรียน: 18
  หมวดหมู่: 8

5 บทเรียนล่าสุด
  1- ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
  2- เพลงโหมโรง
  3- กระบี่กระบอง
  4- เมฆ
  5- หลักการเขียนตัวเลขโรมัน

5 บทเรียนยอดนิยม
  1- การอ่านตีความ
[เข้าชม: 48141 ครั้ง]

  2- สุขภาพทางกายและทางจิต
[เข้าชม: 39840 ครั้ง]

  3- การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
[เข้าชม: 14310 ครั้ง]

  4- การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ
[เข้าชม: 13392 ครั้ง]

  5- ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
[เข้าชม: 13286 ครั้ง]รายงานการจัดการศึกษาประจำปี 2558 (SAR)
วิชาการ
.ขอเชิญคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงหรือผู้สนใจ ดาวน์โหลดรายงานการจัดการศึกษาประจำปี 2558 (SAR) ของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ได้ที่หน้าดาวน์โหลด, เอกสารของโรงเรียน หรือ คลิกที่นี่
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 15 ก.ย. 2016 @01: 08 (50 ครั้ง)
(อ่านต่อ... | คะแนน: 0)
เชิญติดตามข่าวสารของโรงเรียนทาง Facebook
ประชาสัมพันธ์
...เชิญติดตามข่าวสารของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ทาง Facebook ได้อีกหนึ่งช่องทาง ได้ที่ http://www.facebook.com/anubankhlongkhlung
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 พ.ค. 2016 @14: 07 (125 ครั้ง)
(อ่านต่อ... | คะแนน: 0)
เชิญติดตามข่าวสารของโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ทาง Google Plus
ประชาสัมพันธ์...

เชิญติดตามข่าวสารของ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ทาง Google Plus ได้อีกหนึ่งช่องทาง ได้ที่ https://plus.google.com/u/0/114009241297003159196

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 พ.ค. 2016 @10: 46 (130 ครั้ง)
(อ่านต่อ... | คะแนน: 0)
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
ประชาสัมพันธ์
เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงมีห้องสมุดที่ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง คับแคบ ไม่สะดวกต่อนักเรียนที่มาใช้บริการจำนวนมาก เพราะใช้ห้องในอาคารเรียน ทางโรงเรียนโดยนายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง นายนิพันธ์  ยอดสุวรรณ รองผู้อำนวยการและคณะครูจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอาคารห้องสมุดที่จำเป็นที่สุดต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องเริ่มระดมทรัพยากร แสวงหาผู้ให้การสนับสนุน ผู้อุปการะคุณ ผู้ใจบุญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติ สนับสนุนการศึกษาให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
      ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง จึงได้ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการร่วมสร้างอาคารห้องสมุด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 หมู่ 2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 เบอร์โทรศัพท์ 055-863517, โทรสาร 055-863499, หรือ ผ่านทางชื่อบัญชีเงินพัฒนาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง บัญชีเลขที่ 621-0-25942-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาคลองขลุง หรือติดต่อสอบถามได้จาก นายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง หมายเลขโทรศัพท์ 089-4380-983 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 19 พ.ค. 2013 @11: 02 (769 ครั้ง)
(อ่านต่อ... | คะแนน: 5)
ข่าวจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ประชาสัมพันธ์.

นักเรียนที่จบการศึกษาและศิษย์เก่า สามารถใช้บริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่าง ติดตามข่าวสารตลาดนัดแรงงานได้ที่

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
http://lmi.doe.go.th/
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน จังหวัดลำปาง http://www.nlmi-lp.com
กรมจัดหางาน http://www.doe.go.th/

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 03 ก.ย. 2012 @21: 38 (785 ครั้ง)
(อ่านต่อ... | คะแนน: 5)
12 เรื่อง (3 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 ]

ประมวลข่าวสารของโรงเรียน

 โครงการ/กิจกรรม >> อบรมความรู้เรื่องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Education 4.0 รูปภาพ จำนวน 3 รูป
อบรมความรู้เรื่องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Education 4.0

วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เข้ารับการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "Education 4.0" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการ...

 นำเสนอข่าวโดย : ครูจีระภา  เมื่อ 21 ม.ค. 2560 (อ่าน 3 ครั้ง)อ่านต่อ  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการ/กิจกรรม >> ม. ๑-๓ สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รูปภาพ จำนวน 3 รูป
ม. ๑-๓ สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.ฝ่ายทะบียนวัดผลการศึกษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงได้ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

 นำเสนอข่าวโดย : ครูจีระภา  เมื่อ 18 ม.ค. 2560 (อ่าน 8 ครั้ง)อ่านต่อ  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการ/กิจกรรม >> วันครู ๒๕๖๐ รูปภาพ จำนวน 5 รูป
วันครู ๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.นายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงร่วมงานวันครูประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอคลองขลุง ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง อำเภอค...

 นำเสนอข่าวโดย : ครูจีระภา  เมื่อ 16 ม.ค. 2560 (อ่าน 8 ครั้ง)อ่านต่อ  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการ/กิจกรรม >> กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รูปภาพ จำนวน 10 รูป
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาลตำบลท่ามะเขือ ผู้ปกครอง พ่อค้า ประชาชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 นำเสนอข่าวโดย : ครูจีระภา  เมื่อ 16 ม.ค. 2560 (อ่าน 7 ครั้ง)อ่านต่อ  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการ/กิจกรรม >> สอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รูปภาพ จำนวน 5 รูป
สอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์แ...

 นำเสนอข่าวโดย : ครูจีระภา  เมื่อ 09 ม.ค. 2560 (อ่าน 18 ครั้ง)อ่านต่อ  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

อ่านทั้งหมด

Latest Topics

กระดานข่าว โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
กระทู้ล่าสุด  ตอบ   โดย   เข้าชม 
 ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนสมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2559 0 kmoo 550
 ffn vrdse: Mn hrgd With DU 0 DimoNDady 4
 หาเพื่อน 1 เด็กราม 1554
 สมัครเรียนม.1 2 pang159 1950
 แจ้งเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 0 kmoo 737
 ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนสมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 0 kmoo 993
 คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน 5 สุขสันต์ ตู้สุวรรณ 2320
 ลงคะแนน การคัดรูปแบบและการติดตั้งผ้าม่านให้เหมาะสมและสวยงาม 0 tanida222 703
 ประมวลภาพคณะครูร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5 ธันวาคม2557 31 kmoo 4071
 ประมวลภาพโรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 22 kmoo 2681
 ประมวลภาพนักเรียน ม.1-3 ทัศนศึกษา จ.เพชรบุรี ปี 2557 73 kmoo 5607
กระทู้ 245 | กระทู้และตอบ 4270 | เข้าชม 846073 | ตอบ 4027 | สมาชิก  281
[ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ] 
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที