Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

หน้าหลักแสดงข่าว >> โครงการ/กิจกรรมพิมพ์ข่าวนี้  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน  
คณะครูร่วมผูกผ้ารถเคลื่อนขบวนศพคุณแม่รัตนา ประเทืองไพรศรี

โดย : ครูจีระภา 
วันที่ 07 ธันวาคม 2561 เวลา : 04:07:33
(อ่าน 77 ครั้ง)
คณะครูร่วมผูกผ้ารถเคลื่อนขบวนศพคุณแม่รัตนา ประเทืองไพรศรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พร้อมด้วยนางสาวจรัสศรี พรหมวงษ์ และนางผ่องศรี บัวสุวรรณ ร่วมผูกผ้ารถเคลื่อนขบวนศพ คุณแม่รัตนา ประเทืองไพรศรี มารดาของนายกมล ประเทืองไพรศรี ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตำบลท่ามะเขือ ณ บ้านท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร

รูปภาพกิจกรรม : คณะครูร่วมผูกผ้ารถเคลื่อนขบวนศพคุณแม่รัตนา ประเทืองไพรศรี

5 ข่าวล่าสุดในหมวด
ข่าวสารวันที่
 ป.2,ป.4,ป.5,ม.1,ม.2 ประเมินคุณภาพผู้เรียนปลายปีด้วยข้อสอบมาตรฐาน
04 เม.ย. 2563
 สอบปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
04 เม.ย. 2563
 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) รร.อนุบาลคลองขลุง
04 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารีสามัญประจำปีการศึกษา 2562
25 มี.ค. 2563
 พิธีอำลาและเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
25 มี.ค. 2563
ทั้งหมด

5 ข่าวยอดนิยมในหมวด
ข่าวสารวันที่
 ป.1 - ป.3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บึงฉวาก สุพรรณบุรี
24 ธ.ค. 2551
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. 2551
 การสอบ NT ระดับ ป.2, ป.5 และ ม.2
19 ก.พ. 2551
 คณะครูอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
21 ก.พ. 2552
 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2551
26 ก.พ. 2552
ทั้งหมด
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.85 วินาที