Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ปฏิทินกิจกรรม  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   ข้อความออนไลน์
ข้อความทั้งหมด   
 

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

หน้าหลักแสดงข่าว >> โครงการ/กิจกรรมพิมพ์ข่าวนี้  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน  
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2551

โดย : ครูจีระภา 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา : 20:23:36
(อ่าน 2259 ครั้ง)
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2551

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้ เรียน ปีการศึกษา 2551 ได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนักเรียน โดยโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเป็นศูนย์สนามสอบ  เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 ป.6และ ม.3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2551 สำหรับการทดสอบระดับชาติ (NT) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 มีการสอบในระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2552 ภาคเช้า (ข้อสอบปรนัย) วิชา  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาคบ่าย (ข้อสอบเขียนตอบ) การเขียน 1 ฉบับ การคิดคำนวณ 2 ข้อ วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2552  ภาคเช้า-ภาคบ่าย สอบการอ่านออกเสียง และการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กำหนดการสอบ 26 กุมภาพันธ์ 2552 แบบทดสอบปรนัย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย 1 ข้อ คณิตศาสตร์ 1 ข้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กำหนดการสอบ 26 กุมภาพันธ์ 2552 แบบทดสอบปรนัย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบอัตนัย ภาษาไทย 1 ข้อ คณิตศาสตร์ 1 ข้อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กำหนดการสอบ 26 กุมภาพันธ์ 2552 แบบทดสอบปรนัย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบอัตนัย ภาษาไทย 1 ข้อ และคณิตศาสตร์ 1 ข้อ ในการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์

รูปภาพกิจกรรม : ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2551

5 ข่าวล่าสุดในหมวด
ข่าวสารวันที่
 สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ป.6 สมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
01 เม.ย. 2561
 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560
30 มี.ค. 2561
 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหาร
30 มี.ค. 2561
 อนุบาลคลองขลุงเกม กีฬาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560
25 มี.ค. 2561
 อบรมยาเสพติดและการจัดการขยะในสถานศึกษา
21 มี.ค. 2561
ทั้งหมด

5 ข่าวยอดนิยมในหมวด
ข่าวสารวันที่
 ป.1 - ป.3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้บึงฉวาก สุพรรณบุรี
24 ธ.ค. 2551
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. 2551
 การสอบ NT ระดับ ป.2, ป.5 และ ม.2
19 ก.พ. 2551
 คณะครูอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
21 ก.พ. 2552
 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2551
26 ก.พ. 2552
ทั้งหมด
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.47 วินาที